Framtiden just nu!
KFUM erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår från en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov.